Pedagogická činnost

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

 • Organizace znalostí (jaro 2020, podzim 2020)
 • Organizace informací (podzim 2021)
 • Pojem informace a informační věda (podzim 2019, podzim 2020)
 • Informace, dezinformace a informační etika (jaro 2019, jaro 2020)
 • Seminář k diplomové práci I (podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020)
 • Seminář k diplomové práci II (jaro 2020, podzim 2020)
 • Seminář k diplomové práci III (jaro 2020)
 • Výzkumný seminář (podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2019, podzim 2020)
 • Filozofie informace (jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020)
 • Sémantické aspekty katalogizace (podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020)
 • Sémiotika (podzim 2006, podzim 2007)
 • Seminář k dějinám estetiky (jaro 2006)

 

VEDENÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Obhájené bakalářské a diplomové práce

 • Samoléčba sociální úzkostné poruchy pomocí elektronických a tištěných zdrojů se zaměřením na informační chování (diplomová práce, Mgr. Jana Uchočová, 10. 1. 2020)
 • Digitální folklor (diplomová práce, Mgr. Tomáš Michalek, 9. 9. 2019)

 • Komparativní analýza reakcí čtenářů seriózních a dezinformačních médií v domácím a zahraničním prostředí (bakalářská práce, Bc. Barbora Šambergerová, 4. 9. 2019)

 • Myšlenka internetu jako svobodného média vs. skutečný stav v kontextu informační etiky (bakalářská práce, Bc. Martina Habrdová, 4. 9. 2019)

 • Fanfiction z pohledu informační etiky (bakalářská práce, Mgr. Bc. Eva Zörnerová, 13. 6. 2019)

 • Falešné identity na sociálních sítích (diplomová práce, Hana Kabrdová, 9. 1. 2019)
 • Problém dezinformačních médií (bakalářská práce, Alexandra Maděryčová, 4. 9. 2018)
 • Globální monitoring v kyberprostoru a vybrané problémy GDPR (bakalářská práce, Miroslav Rada, 4. 9. 2018)
 • Znakový jazyk ako nástroj prenosu informácie a digitálne dokumenty pre sluchovo postihnutých (bakalářská práce, Bc. Jakub Janák, 3. 9. 2018)
 • Informace a evoluce (bakalářská práce, Bc. Zuzana Hlisnikovská, 3. 9. 2018)
 • České politické strany na Facebooku (diplomová práce, Mgr. Lukáš Eliaš, 6. 6. 2018)
 • Fake, autenticita a informace dříve a nyní (bakalářská práce, Bc. Monika Langerová, 4. 9. 2017)
 • Politická korektnost a autocenzura pohledem informační etiky (bakalářská práce, Bc. Radek Bábík, 6. 6. 2017)
 • Kredibilita alternatívnych internetových médií (diplomová práce, Mgr. Andrea Vojdanová, 8. 9. 2016)
 • Kritické myšlení jako obranný mechanismus v informační válce (bakalářská práce, Bc. Jonáš Prstek, 16. 6. 2016)
 • Trolling jako způsob politického aktivismu (bakalářská práce, Bc. Martin Svinka, 16. 6. 2016)
 • Vybrané případy porušení informační etiky v kontextu kritické teorie (bakalářská práce, Mgr. Pavel Kopečný, 16. 6. 2016)
 • Konspirační teorie v informační společnosti (bakalářská práce, Mgr. Eva Sedláková, 2. 6. 2015)

 

Oponentura bakalářských a diplomových prací

 • Druhy cenzury na internetu a jejich projevy (bakalářská práce, Ing. Jan Pernica, 4. 9. 2019)

 • K obecné teorii knihovnictví: Výzkumná agenda perspektivou sociální epistemologie (bakalářská práce, Bc. Daniela Luňáčková, 10. 6. 2019)

 • Mýtus informačního přetížení: Evidence reálnosti fenoménu ve výzkumech knihovnictví a informační vědy (bakalářská práce, Bc. Jan Vokřál, 10. 6. 2019)

 • Ján Patočka, fenomenologická pedagogika a vzdelávacie technológie (bakalářská práce, Bc. Peter Mičko, 8. 1. 2019)

 • Síťová neutralita perspektivou informační etiky (bakalářská práce, Bc. Kristýna Šoukalová, 5. 9. 2018)

 • Odborné zdroje vědeckých informací v českých internetových médiích (bakalářská práce, Adam Budinský, 4. 9. 2018)
 • Filmové a audiovizuální dílo jako součást národních autorit - teorie a praxe (bakalářská práce, Bc. Marek Tardon, 4. 9. 2018)
 • Informační strategie boje proti dezinformaci: Přehledová studie vlivných technologických společností po prezidentských volbách v USA v roce 2016 (bakalářská práce, Bc. Petr Ulrich, 5. 6. 2018)
 • Etické aspekty kategorizace: předsudky v předmětových heslech Národní knihovny České republiky (diplomová práce, Mgr. Zuzana Zatloukalová, 5. 9. 2017)
 • Dětská kyberkriminalita: chování pachatelů kyberšikany na sociálních sítích (bakalářská práce, Bc. Tereza Vaňková, 6. 6. 2017)
 • Hmatové tisky pro nevidomé a jejich využití v České republice (bakalářská práce, Bc. Jana Krůčková, 10. 2. 2017)
 • Informační chování zrakově postižených osob v Brně (bakalářská práce, Bc. Eliška Pernesová, 12. 1. 2016)
 • Design online informačních služeb pro zrakově handicapované (diplomová práce, Mgr. Julie Tomaňová, 2. 9. 2015)
 • Zpřístupňování a uspořádání knihovního fondu v městských knihovnách (bakalářská práce, Mgr. Petra Šiková, 1. 6. 2015)
 • Sémiotická analýza a klasifikace znaků používaných k označení dámských a pánských toalet v brněnských veřejně přístupných organizacích (bakalářská práce, Bc. Gabriela Hrbasová, 14. 1. 2015)