Nejmenší z nás 2017

Šestý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskutečnil ve čtvrtek 19. října 2017 v Brně pod záštitami

- prezidenta České republiky Miloše Zemana
místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka
děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity Markéty Selucké
děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Borise Kreuzberga

Nejmenší z nás 2016

Pátý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskutečnil ve čtvrtek 13. října 2016 v Brně. Hlavním – zahraničním – hostem byl Jeho Eminence Raymond Leo kardinál Burke, patron Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě, a člen několika úřadů Římské kurie. Pan kardinál přednesl příspěvek na téma „Evangelium života a nová evangelizace“.

Konference byla zařazena do kreditního systému CŽV České asociace sester (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotně sociální pracovník) pod číslem ČAS/KK/2092/2016, byla ohodnocena 4 kredity.

Pátý ročník konference se konal pod záštitami

- prezidenta České republiky Miloše Zemana
místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka
děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity Markéty Selucké
děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Borise Kreuzberga
děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prokopa Brože
- kardinála Dominika Duky OP
- prvního náměstka primátora statutárního města Brna Petra Hladíka

Nejmenší z nás 2015

Čtvrtý ročník konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením se uskutečnil ve čtvrtek 15. října 2015. Konference chce přispět k rozvoji kultury života tím, že předloží významné a dobře dokumentované výsledky, které si pro svou hodnotu budou moci získat pozornost a úctu všech.

Výsledky, které vzešly v rámci předchozích ročníků, potvrzují jednak hanebnou nespravedlnost současné legislativy týkající se nenarozených dětí, jednak neoprávněnost obav z důsledků kriminalizace úmyslného potratu. Na základě zkušenosti evropských států, které ochranu nenarozeného lidského života berou vážněji, můžeme říci, že nic nenasvědčuje tomu, že by zákaz umělých potratů měl být příčinou negativních jevů, kvůli nimž by bylo lepší, aby potraty byly povolené. Naopak, vedle snížení počtu potratů můžeme očekávat nárůst obecné úcty k lidskému životu a změnu postojů směrem k odpovědnému rozhodování ve prospěch početí. Jak také poznamenává Jan Pavel II.: „I když zákony nejsou jediným nástrojem, kterým lze bránit lidský život, přece mají největší a často také nejzávažnější význam, protože formují myšlení a chování člověka“ (Evangelium vitae 90).

Čtvrtý ročník konference se konal pod záštitami

- prezidenta České republiky Miloše Zemana
místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA
děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéty Selucké, Ph.D.
děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.
děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.
děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThLic. Prokopa Brože, Th.D.

Konference byla zařazena do kreditního systému CŽV České asociace sester (všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotně sociální pracovník) pod číslem ČAS/KK/2257/2015 a Unie porodních asistentek pod číslem UNIPA-OK-21-15.

Nejmenší z nás 2014

Konference Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením i třetí rok poukazovala na v mnohém groteskní plášť legislativy týkající se ochrany nenarozených, aby tak připravila prostor pro změnu této legislativy v legislativu respektující vědecké poznatky, legislativu, která bude spravedlivá a prospěšná, která bude respektovat lidskou důstojnost všech lidí.

Třetí ročník konference, který proběhl v Brně ve čtvrtek 16. října 2014, se konal pod záštitami místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA a děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThLic. Prokopa Brože, Th.D. a s podporou děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D.

K účasti na 3. ročník konference přijal pozvání a svůj příspěvek přednesl také předseda Papežské akademie pro život J. E. Mons. Ignacio Carrasco de Paula, zásadní příspěvek zazněl z úst generálního ředitele Evropského centra pro právo a spravedlnost Grégora P. Puppincka z Francie. Na konferenci dále vystoupili se svými příspěvky přednášející ze Slovenska a České republiky.

Nejmenší z nás 2013

Druhý ročník konference Nejmenší z nás se uskutečnil 17. října 2013. Zazněly 4 příspěvky. Profesor Květoslav Šipr informoval o evropské občanské inicitativně Jeden z nás, Miroslav Kratochvíl představil nález Ústavního soudu Slovenské republiky posuzující ústavnost zákona o umělém ukončení těhotenství. Tomáš Kotrlý představil problematiku pohřbívání dětí, které zemřely před narozením. Jiří Stodola hovořil o právu na informace v souvislosti s umělými potraty.

Kromě těchto 4 příspěvků obsahuje vydaný konferenční sborník příspěvek Jana Bednáře, ve kterém poukazuje na to, že se nejeví jako ospravedlnitelné upírat embryím a lidským plodům právo na život.

Nejmenší z nás 2012

Konference „Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením“, která se uskutečnila dne 18. října 2012 v Brně, se zaměřila palčivé problémy týkající se ochrany lidkého života před narozením. Sešli se na ní odborníci z oblasti filosofické antropologie, bioetiky, medicíny, právní vědy a dalších oborů. Pokusili se zejména odpovědět na otázku, co dělá člověka člověkem, odkdy je nositelem lidských práv a jak tuto problematiku reflektuje současná legislativa v České republice a dalších evropských zemích.

Na konferenci zazněly příspěvky prof. Květoslava Šipra, dr. Davida Černého, dr. Lukáše Fošuma OP, dr. Ludmily Lázničkové, Mgr. Radima Ucháče, a dalších přednášejících. Plné texty příspěvků byly publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.