Strukturovaný životopis


OSOBNÍ INFORMACE

Jméno a příjmení: PhDr. Jiří Stodola T.O.S.D., PhD.

Telefon: 773 025 137

E-mail: stodola5@gmail.com

 

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

Období: 2011-2015

Škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Obor: knižničná a informačná veda

Typ studia: doktorandské (PhD.)

 

Období: 1999-2004

Škola: Masarykova univerzita

Obor: vědecké informace a knihovnictví

Typ studia: magisterské (Mgr.)

 

Období: 1992-1996

Škola: Střední škola knihovnických a informačních služeb

Obor: knihovnictví

Typ studia: středoškolské

 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Období: 2014-dosud

Jméno a adresa zaměstnavatele: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví, Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Pozice: odborný pracovník

Hlavní pracovní náplň: výuka, vedení diplomových prací, výzkum, publikační činnost

 

Období: 2004-2019

Jméno a adresa zaměstnavatele: Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno

Pozice: knihovník specialista

Hlavní pracovní náplň: správa digitální a fyzické knihovny – katalogizace, budování fondu, vyhledávání, půjčování, tvorba metodických materiálů, vývoj Knihovní brány pro zrakově postižené, pořádání workshopů, výzkumná činnost, publikační činnost

 

Období: 1999

Jméno a adresa zaměstnavatele: Vojenská akademie

Pozice: knihovník

Hlavní pracovní náplň: správa společenskovědní knihovny

 

Období: 1998

Jméno a adresa zaměstnavatele: Vojenská akademie

Pozice: řidič

Hlavní pracovní náplň: řízení motorových vozidel

 

Období: 1997-1998

Jméno a adresa zaměstnavatele: Vojenská vysoká škola

Pozice: řidič

Hlavní pracovní náplň: řízení motorových vozidel

 

PROJEKTY

Období 2020

Název projektu: Design Thinking Action Lab 2020: sociální inovace, informační chování a virtuální realita v paměťových institucích (MUNI/A/1301/2019)

Pozice: člen realizačního týmu

Poskytovatel podpory: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

 

Období: 2019

Název projektu: Design Thinking Action Lab 2019: virtuální realita, sociální inovace a digital humanities (MUNI/A/1282/2018)

Pozice: člen realizačního týmu

Poskytovatel podpory: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

 

Období 2018

Název projektu: Design Thinking Action Lab 2018: informační ekologie a společenská odpovědnost (MUNI/A/1013/2017)

Pozice: člen realizačního týmu

Poskytovatel podpory: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

 

Období: 2017

Název projektu: Design Thinking Action Lab 2017: informační chování a aplikovaný design (MUNI/A/1114/2016)

Poskytovatel podpory: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Pozice: člen realizačního týmu

 

Období: 2015

Název projektu: Specifický výzkum 2015: Design Thinking Action Lab (MUNI/A/1292/2014)

Poskytovatel podpory: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Pozice: člen realizačního týmu

 

Období: 2013-2015

Název projektu: Platforma výzkumné a vzdělávací spolupráce v síti informačních profesionálů (CZ.1.07/2.4.00/31.0014)

Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pozice: člen realizačního týmu

 

Období: 2012-2014

Název projektu: Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (CZ.1.07/2.2.00/29.0010)

Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pozice: člen realizačního týmu

 

Období: 2010-2013

Název projektu: Universal Learning Design – inovace dokumentových formátů (CZ.1.07/2.2.00/15.0225)

Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pozice: člen realizačního týmu

 

Období: 2009-2010

Název projektu: Specifika vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené a jejich uživatelů (GA406/09/0374)

Poskytovatel podpory: Grantová agentura České republiky

Pozice: hlavní řešitel

 

ODBORNÉ ZÁJMY

 • pojem informace v informační vědě
 • filosofická a teoretická východiska informační vědy
 • zprostředkování informací osobám se zdravotním postižením
 • organizace poznání a teorie katalogizace
 • informační etika

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Vyučované předměty:

 • Organizace znalostí (jaro 2020, podzim 2020)
 • Organizace informací (podzim 2021)
 • Pojem informace a informační věda (podzim 2019, podzim 2020)
 • Informace, dezinformace a informační etika (jaro 2019, jaro 2020)
 • Seminář k diplomové práci I (podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020)
 • Seminář k diplomové práci II (jaro 2020, podzim 2020)
 • Seminář k diplomové práci III (jaro 2020)
 • Výzkumný seminář (podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2019, podzim 2020)
 • Filozofie informace (jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020)
 • Sémantické aspekty katalogizace (podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020)
 • Sémiotika (podzim 2006, podzim 2007)
 • Seminář k dějinám estetiky (jaro 2006)

 

VÝVOJOVÁ ČINNOST

 

KONFERENČNÍ ČINNOST (AKTIVNÍ PŘÍSPĚVKY)

 • Information Interactions (Bratislava, 21.-22. 10. 2019, Příspěvek: Principles and Dilemmas of Information Ethics with Regard to the Problem of Disinformation)
 • Nejmenší z nás (Brno, 17. 10. 2019, Příspěvek: Desinformace a umělé potraty)
 • VIII. národní seminář informačního vzdělávání (Brno, 12.-13. 6. 2018, Příspěvek: Organizace pro podporu knihoven při IV studentů se specifickými nároky se zaměřením na Teiresiás)
 • Kognice a umělý život 2018 (Brno, 30.-1. 6. 2018, Příspěvek: Informační etika a problém dezinformace)
 • VII. národní seminář informačního vzdělávání (Brno, 13.-14. 6. 2017, Příspěvek: Trolling a hodnota diskuze)
 • Libraries V4 in the decoy of digital age = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku (Brno, 31. 5. 2016, Příspěvek: Právní aspekty digitalizace dokumentů a digitálních knihoven pro zrakově postižené)
 • Bobcatsss 2015 (Brno, 29. 1. 2015, Příspěvek: Revisualization and de-visualization of data: transformation of visual data into information for visually impaired users)
 • Letní škola: mistrovské kurzy (Zubří u Nového Města na Moravě, 26. 6. 2014, Příspěvek: Design knihovních a informačních služeb pro zrakově postižené)
 • Nejmenší z nás 2013 (Brno, 17. 10. 2013, Příspěvek: Právo na informace a umělé potraty)
 • Informačné interakcie (Bratislava, 12. 9. 2013, Příspěvek: Teorie poznání, kosmologie a informační věda)
 • V. brněnské bioetické dny (Brno, 3. - 4. 5. 2013, Příspěvek: Umělý potrat jako aktuální etický problém: pohledy informační etiky)
 • Nejmenší z nás (Brno, 18. 10. 2012, Příspěvek: Informační etika a umělé potraty)
 • Information ecology and libraries (Bratislava, 10. - 12. 10. 2011, Příspěvek: Information ecology and the concept of information)
 • Knihovny bez bariér (Brno, 23. 5. 2011, Příspěvek: Knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením: celostní pohled)
 • SYSIN 10 "Systémové inženýrství" (Praha, 17. 6., Příspěvek: Ontologická analýza pojmu systém)
 • Zprostředkování umění sociálně znevýhodněným skupinám (Brno, 16. 6. 2010, Příspěvek: Antropologicko-estetické důsledky úvah o umění ve vztahu k osobám se smyslovým postižením)
 • 7. ročník knihovnické konference Kniha v 21. století (Opava, 3. - 4. 2. 2010, Příspěvek: Symbióza digitálních knihoven pro zrakově postižené s internetem)
 • 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 (Praha, 2.-3.12.2009, Příspěvek: Právní aspekty digitálních knihoven pro zrakově postižené)
 • 3. ročník Konference Slunečnice 2009 aneb Zpřístupňování vzdělávání (Čeladná, 11.-12.11.2009, Příspěvek: Problematika sdílení elektronických zdrojů pro zrakově postižené)
 • Inforum 2009. 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích (Praha, 27.-29.5. 2009, Příspěvek: Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené)
 • X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (Olomouc, 4.-5.3.2009, Příspěvek: Kooperace knihovnických a speciálně pedagogických metod při budování knihoven pro zrakově postižené)
 • Krása, krajina, příroda II. Interdisciplinární konference o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí (Praha, 21.10.-22.10.2008, Příspěvek: Příroda jako obraz a obraz jako příroda)
 • 2. ročník evropského filosofického festivalu (Velké Meziříčí, 2008, Příspěvek: Jakub Deml, tasovský rodák)
 • Krása, krajina, příroda. Interdisciplinární konference o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí (Praha, 16.-17.10. 2007, Příspěvek: Záměrnost jako pojítko mezi přírodní a uměleckou krásou)
 • Vysokoškolské studium bez bariér. II. ročník národní konference (Praha, 20.9.2007, Příspěvek: Vysokoškolské knihovny pro zrakově postižené)
 • VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (Olomouc, 20.-21.3.2007, Příspěvek: Integrovaný systém knihoven pro zrakově postižené studenty vysokých škol)
 • Komunikace a význam. Konference pořádaná při příležitosti výročí narození J. S. Milla (1806 - 1873) (Plzeň, 22.11. 2006, Příspěvek: Sémiotické koncepce v estetice (Jakobson, Mukařovský, Osolsobě))
 • Mezinárodní konference Nevidomí mezi námi 2006 (Karviná, 4.9.2006, Příspěvek: Knihovní rozhraní pro nevidomé studenty českých vysokých škol)
 • VII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (Olomouc, 14.-15.3.2006, Příspěvek: Internetové rozhraní pro vyhledávání v knihovnách (nejen) pro zrakově postižené)

 

USPOŘÁDANÉ KONFERENCE

 • Nejmenší z nás 2019: právní ochrana osob před narozením (http://nejmensiznas.cz)
 • Nejmenší z nás 2018: právní ochrana osob před narozením
 • Nejmenší z nás 2017: právní ochrana osob před narozením  
 • Nejmenší z nás 2016: právní ochrana osob před narozením
 • Nejmenší z nás 2015: právní ochrana osob před narozením
 • Nejmenší z nás 2014: právní ochrana osob před narozením
 • Nejmenší z nás 2013: právní ochrana osob před narozením
 • Nejmenší z nás 2012: právní ochrana osob před narozením

 

ČLENSTSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH

 • člen redakční rady časopisu ProInflow
 • předseda programového výboru konference Nejmenší z nás
 • člen skupiny recenzentů Journal of Information and Organizational Sciences

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • angličtina - aktivně na odborné úrovni
 • němčina - pasivně
 • ruština - pasivně
 • latina - pasivně