Jiří Stodola T.O.S.D. (1977) pracuje jako odborný pracovník Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Specializuje se na filosofii informace, teoretické problémy informační vědy, otázky zprostředkování informací lidem s postižením a na teorii katalogizace. Je členem redakční rady časopisu ProInflow a každoročně se podílí na pořádání konference věnované problematice právní ochrany osob před narozením Nejmenší z nás.